រឿងពិតនៃជិវិតគ្រូបង្រៀនរបស់លោកគ្រូ អ៊ូច ភឿន

វីដេអូកិច្ចសម្ភាសន៍ដែលផលិតដោយអង្គការភាពជាដៃគូអប់រំនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល និងអង្គការទស្សនៈពិភពលោកអំពីរឿងពិតនៃជិវិតគ្រូបង្រៀនរបស់លោកគ្រូ អ៊ូច ភឿន។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកគ្រូ អ៊ូច ភឿន ជាគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តមសិក្សាដែលមានបទពិសោធន៍ចំនួន ៣៣ ឆ្នាំរួចមកហើយ។ ដើម្បីចូលរួមអបអរទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោក […]

More Detail

រឿងពិតនៃជិវិតគ្រូបង្រៀនរបស់អ្នកគ្រូ សឿ សុខា

វីដេអូកិច្ចសម្ភាសន៍ដែលផលិតដោយអង្គការភាពជាដៃគូអប់រំនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល និងអង្គការទស្សនៈពិភពលោកអំពីរឿងពិតនៃជិវិតគ្រូបង្រៀនរបស់អ្នកគ្រូ សឿ សុខា។ ប្រភព៖ NEP Cambodia

More Detail

រឿងថ្ងៃបង្រៀនចុងក្រោយ

ភ្នំពេញ ថ្ងៃ ទី ៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤ បុរសចំណាស់ម្នាក់បានដើរចេញពីទីចាត់ការនៃវិទ្យាល័យបាក់ទូកសំដៅទៅកន្លែងផ្ញើកង់ដោយនៅក្នុងដៃស្តាំរបស់គាត់មានយួរកាតាបមួយ និងកាសែត មួយច្បាប់។ គាត់ដាក់កាតាបចុះលើរានកង់ខាងក្រោយ […]

More Detail